Der TOUROPA-Fernexpress 1954

touropa01.jpg
touropa02.jpg
touropa03.jpg
touropa04.jpg
touropa05.jpg
touropa06.jpg